کانادا 77

اخبار » شهروندی کودک متولد کانادا

شهروندی کودک متولد کانادا
اگر من تبعه کانادا نباشم ولی در کانادا بچه دار شوم، آیا فرزند من باید بین ملیت ها یکی را انتخاب کند یا می تواند شهروندی کانادا را بگیرد؟
هر کودکی که در کانادا به دنیا می آید این حق را دارد که صرف نظر از تابعیت و یا وضعیت ویزای والدین، به یک شهروند کانادایی تبدیل شود. پس از ثبت تولد کودک و ارائه درخواست برای دریافت شناسنامه به عنوان مدرک تابعیت کانادا، می توانید با طی مراحل زیر برای دریافت پاسپورت کانادایی فرزندتان درخواست دهید:
  • تکمیل فرم درخواست
  • ارائه مدارک اثبات شهروندی کانادا
  • ارائه دو عکس پاسپورتی
  • ارائه مدارک مربوط به والدین یا قیمومیت قانونی
  • پیدا کردن یک ضامن
  • پرداخت هزینه های اجرایی
تاریخ :دوشنبه 25 فروردین 1399