کانادا 77

اخبار » پرداخت هزینه زندگی در استان های آتلاتنیک

پرداخت هزینه زندگی در استان های آتلاتنیک
مجموع هزینه زندگی در این استانها برای 1 نفر حدود 1200$ تا 1400$ (دلار کانادا) می باشد. البته افراد می توانند با اجاره اشتراکی منزل و صرفه جویی، هزینه ماهانه زندگی خود را در این استان ها به ماهی 900$ (دلار کانادا) نیز برسانند. لازم به ذکر است مردم کانادا قدرت خرید بالایی دارند و نتیجتا کسانی که در این کشور زندگی می کنند و کار تمام وقتی نیز دارند برای پرداخت هزینه های زندگی خود هیچ مشکلی نخواهند داشت.

در سال 2020 متوسط درآمد سالیانه در کانادا 144000$ (دلار کانادا) بوده است و پایین ترین میزان نیز 44500$ (دلار کانادا) در سال است.

تاریخ :یکشنبه 06 مهر 1399