کانادا 77

اخبار » پاسخ ملی دولت به مهاجرت قاچاقی به کانادا

پاسخ ملی دولت به مهاجرت قاچاقی به کانادا

کانادا با وجود داشتن سیاست سازگار با مهاجرت، در مورد مهاجرت قاچاقی و افرادی که تمامیت مرزی این کشور را نقض می کنند، هیچ گونه مماشاتی ندارد. افرادی که به طور غیرقانونی از مرزها عبور کرده اند، پس از بازداشت و استماع سریع ادعاهایشان، در صورتی که معلوم شود نیازی به حفاظت ندارند، سریعا از مرزهای کانادا اخراج می شوند. پاسخ ملی مبتنی بر 3 فعالیت کلیدی در مقابله با مهاجران قاچاقی به کانادا می باشد:

  • رهگیری و بازداشت این مهاجرین توسط پلیس کانادا
  • ارزیابی امنیت پس زمینه توسط CBSA
  • ارزیابی صلاحیت توسط CBSA یا اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا

در همین راستا، دولت کانادا در سال 2018، بالغ بر 173.2 میلیون دلار جهت مدیریت مهاجرت قاچاقی برای تضمین امنیت مرزی و تسریع فرایند رسیدگی به پرونده های پناهندگی هزینه کرده است.

تاریخ :شنبه 21 تیر 1399