کانادا 77

اخبار » ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا

ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا
برای ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا باید قواعد و قوانین مربوط به مهاجرت را دانست و نسبت به امور مربوط به سرمایه گذاری در کانادا اشراف کامل داشت. زیرا شرایط سرمایه گذاری بسیار خاص است و سرمایه ای که فرد سرمایه گذار به کانادا می برد تا بتواند این کار را انجام دهد ممکن است امکان پذیر نباشد. صرف مبالغ هنگفت باعث حساسیت بیشتر در این خصوص خواهد شد اما دولت کانادا برنامه های بسیاری را برای ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا دارد که هرکدام روش ها و برنامه های خاص خود را دارد. کانادا با توجه به وسعت زمین و کمبود جمعیتی که دارد کشور مناسبی جهت سرمایه گذاری محسوب می شود.
تاریخ :شنبه 30 فروردین 1399