کانادا 77

اخبار » ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا
 
  • مدت ویزا: حداکثر ۵ ساله
  • نوع ویزا: مولتیپل ۵ ساله یا سینگل
  • امکان اخذ ویزای همراه:‌ باید جداگانه اقدام کنند
  • امکان اخذ ویزای کار پس از ورود: در صورت یافتن شغل دارای تائیدیه، وجود دارد
  • هزینه: ۱۰۰ دلار برای ویزا و ۸۵ دلار برای انگشت نگاری
  • مدت زمان: میانگین ۱۰۰ روز پس از سابمیت
تاریخ :پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399