کانادا 77

اخبار » واکسن کرونا

واکسن کرونا
شاید شما هم این روزها شنیده باشید که گروهی از افراد در هنگام واکسیناسیون به تزریق واکسن واکنش آلرژیک نشان دادند. این تعداد در کانادا نیز مشاهده شدند. طی بررسی های صورت گرفته مشخص شده که حتی این افراد نیز می توانند برای تزریق دوز دوم اقدام کنند و جای نگرانی نخواهد بود.
با تزریق دوز دوم برای این دسته از افراد از آنجایی که واکنش آلرژیکی مشاهده نشد کمیته سلامت کانادا اعلام کرد که این افراد برای تزریق دوم اقدام کنند.
پیشتر NACI اعلام کرده بود که این گروه افراد تا بررسی های کلی و اعلام نتایج آزمایش برای تزریق دوز دوم اقدامی نکنند. اما اکنون مشخص شده که این دسته از افراد نیز می توانند برای تزریق اقدام کنند.
آیا شما نیز جزو افرادی بودید که با تزریق دوز دوم واکنش آلرژیک بروز دادید؟ تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 29 مهر 1400