کانادا 77

اخبار » واکسن کرونا برای کودکان در کانادا

واکسن کرونا برای کودکان در کانادا
واکسن کرونا در کانادا

اولین کودکان کانادایی زیر 12 سال در کانادا واکسن کرونا دریافت کردند. گروهی از کودکان اهل تورنتو اولین کودکانی هستند که در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. پیش از عرضه عمومی واکسن، 10 کودک در طرح واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال با بهداشت عمومی تورنتو و بیمارستان کودکان بیمار  شهر مشارکت کردند.
استان های دیگر نیز نوبت دهی واکسن کرونای کودکان را آغاز کره اند. در شهر کبک 8000 کودک در اولین روز رزرو نوبت واکسن ثبت کردند.
میزان دوز واکسن برای کودکان یک سوم دوز واکسن برای بزرگسالان است. واکسیناسیون مدارس از 29 نوامبر آغاز می‌شود.
هفته گدشته کانادا مجوز دریافت دو دوز واکسن فایزر بیوتیک برای کوکان 5 الی 11 سال را صادر کرد.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 07 آذر 1400