کانادا 77

اخبار » واکسن تک دوز جانسون اند جانسون

واکسن تک دوز جانسون اند جانسون
واکسن تک دوز جانسون اند جانسون

دولت کانادا در تلاش برای افزایش نرخ واکسیناسیون در میان افراد مستقر، دوزهای واکسن کووید-19 جانسون اند جانسون افزایش داده به طوری که اکنون در چندین استان از جمله بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا در دسترس است. اما شروع جذب گزینه تک دوز کند بوده است. این درحالی است که پس از اینکه این استان در ماه سپتامبر اثبات واکسیناسیون را در بسیاری از کسب و کارها اجرا کرد، بسیاری از مردمی که در این مدت حضور داشتند با واکسن های دیگر واکسینه شدند تا بتوانند به خدمات دسترسی داشته باشند.
تا روز پنجشنبه، نزدیک به 83 درصد از آلبرتایی‌های 12 ساله یا بالاتر به طور کامل علیه کووید-19 واکسینه شده اند.
واکسن J&J یک واکسن ناقل ویروسی است که ممکن است نگرانی افراد دارای ترس بی‌اساس در مورد واکسن‌های mRNA جدیدتر را کاهش دهد. همچنین یک گزینه تک دوز است و فرد 14 روز پس از تلقیح کاملاً واکسینه شده در نظر گرفته شود.
 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 27 آبان 1400