کانادا 77

اخبار » واکسن آسترازنکا

واکسن آسترازنکا
کانادا به اندازه ی کافی واکسن آسترازنکا برای دوز دوم دارد
مقاما فدرال می گویند: برای هر شهروند کانادایی که بخواهد دوز دوم را بزند واکسن داریم و نگرانی بابت این موضوع نداریم.
سرلشکر ژنرال گفت: می خواهیم به همه این اطمینان را دهیم که دوز دوم واکسن آسترا زنکا برای همه تامین شده است.
انتظار میرود که کانادا 655.200 دوز واکسن آسترا زنکا را از 17 ماه می تا 21 می دریافت کنند.این اطمینان پس از این است که اونتاریو کبک بی سی آلبرتا نیوبرانزویک به دلیل نگرانی تامین آن و همچنین واکنش نادر لخته شدن خون واکسن را به عنوان اولین دوز دیگر قرار ندادند.
طبق گفته ی دولت فدرال تا به الان 2.3 میلیون دوز واکسن آسترا زنکا تجویز شده است این درحالی است که در انگلستان 4.4 میلیون دوز واکسن زده شده است و از این مقدار تنها حدود 4 نفر لخته ی خونی گزارش شده است.
همچنان محققان در حال تحقیق هستند که دو واکسن را با هم ادغام کنند.
معاون ريیس بهداشت عمومی دکتر هوارد نجو روز پنجشنبه گفت: مخلوط کردن دو واکسن حتی امکان این را دارد که میزان قدرت واکسن را در برابر ویروس بیشتر کند و حتی جلو ویروس پیشرفته شده را بگیرد.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 28 اردیبهشت 1400