کانادا 77

اخبار » وابستگی به کشور مبدا و نقصی مدارک کانادا

وابستگی به کشور مبدا و نقصی مدارک کانادا

در صورتی که آفیسر قانع نشود شما بعد از اتمام دوره تحصیلتان در کانادا به کشور خود بازمی گردید ممکن است ویزای تحصیلیتان را صادر نکند. به عبارت دیگر اگر فرد وابستگی عاطفی، مالی و یا شغلی به کشور خود نداشته باشد از دید آفیسر این شخص دلیلی برای برگشت به کشور خود نداشته و ممکن است پس از اتمام تحصیلش در کانادا، از طریق اقامت غیرقانونی در خاک کشور مانده و پناهنده شود.

اگر مدارکی که به سفارت کانادا ارائه می دهید دچار نقص یا اشتباهی باشد ممکن است درخواست شما برای دریافت ویزای تحصیلی رد شود. به عنوان مثال، اگر در مدارک دانشگاهی شما مانند ریزنمراتتان یا مدارک شناسایی مانند پاسپورت شما اشتباهی رخ داده باشد از نظر امنیتی به مدارک شما ایراد وارد شده و به دلیلی نقصی مدرک و یا ارائه ندادن مدارک صحیح ویزای شما ریجکت شود. اگر نامه پذیرش را که از کالج و یا دانشگاهی در کانادا دریافت کرده اید به سفارت ارائه ندهید ویزای شما رد خواهد شد.

معمولا در تمام انواع ویزاها، شخص درخواست دهنده می بایست آزمایش های پزشکی لازم که در وبسایت رسمی سفارت اعلام شده است را انجام دهد و نتایج آنرا در کنار سایر مدارک لازمه برای ویزای مورد نظر ارائه دهد. اگر این مدرک ارائه نشود به دلیل نقصی مدرک، و اگر ارائه شود و شخص دچار بیمارهای مسری و یا پرخطر باشد ممکن است از موفق به دریافت ویزای مورد نظر از سوی سفارت نشود.

تاریخ :شنبه 11 مرداد 1399