کانادا 77

اخبار » هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا

هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا
افرادی که برای تحصیل در کانادا اقدام می نمایند باید هزینه های مربوط به تحصیل و زندگی را مورد ارزیابی قرار دهند. هزینه های تحصیل در هر کشوری از جمله کانادا بسته به رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه متفاوت می باشد، علاوه بر هزینه تحصیل، هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، اینترنت و غیره از هزینه هایی است که باید پیش از ورود به کشور کانادا برآورد گردد. علاوه بر هزینه های تحصیل و زندگی برخی از هزینه ها نیز در کشور مبدا بر عهده متقاضی مهاجرت می باشد که این هزینه های شامل هزینه های پاسپورت و یا تمدید آن، هزینه های مربوط به سلامت و واکسیناسیون، درخواست پذیرش و ویزا، نامه تمکن مالی، انگشت نگاری، ترجمه مدارک و تاییداتع مربوط به آن، بیمه سفر و …. می شود. توجه به این هزینه ها پیش از سفر ریسک های احتمالی موجود در آینده را به حداقل خواهد رساند.
تاریخ :دوشنبه 20 مرداد 1399