کانادا 77

اخبار » هزینه زندگی در کانادا

هزینه زندگی در کانادا
یکی از مواردی که پیش از مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی باید مورد توجه شما قرار گیرد، هزینه های زندگی در این کشور است. تا زمانی که پناهندگی شما در کشور کانادا تحت حمایت دولت این کشور قرار دارد، شما ماهیانه از طرف دولت این کشور کمک هزینه هایی به عنوان حقوق دریافت خواهید کرد. پس از گذشت یک سال، پرداخت این کمک هزینه ها به شما قطع خواهد شد. شما باید در طول یک سال اول اقامت خود در کشور کانادا یک شغل مناسب برای خود پیدا کنید تا هزینه های ماهیانه خود را پرداخت کنید.
تاریخ :پنجشنبه 19 تیر 1399