کانادا 77

اخبار » هزینه حدودی مهاجرت به کانادا

هزینه حدودی مهاجرت به کانادا
هزینه مهاجرت به کانادا با توجه به شرایط شما و روش مهاجرتی انتخابی می‌تواند متفاوت باشد. چیزی که واضح است این است که شما باید حداقل بتوانید تمکن مالی برای هزینه‌های زندگی یک سال خود در کانادا را ارائه دهید.
این مبلغ حداقل حدود ۱۳,۰۰۰ دلار کانادا خواهد بود. علاوه بر این، باید هزینه‌های ویزا و اقامت را نیز در نظر داشته باشید.
تاریخ :یکشنبه 14 اردیبهشت 1399