کانادا 77

اخبار » هزینه تولد نوزاد درکانادا

هزینه تولد نوزاد درکانادا
میانگین هزینه تولد یک فرزند در بیمارستان 9700 دلار است. متوسط هزینه تولد فرزند در آلبرتا 9700 دلار تا 5600 دلار است. این یک الگوی مشخص برای هزینه درمان است (در برخی از موارد گران تر است). 5 درصد از گران ترین موارد 29.7 درصد از کل هزینه ها را تشکیل می دهند. نمودار شامل 5 سطح هزینه می شود. میانگین مدت زمان بستری (LOS) یک روز است:
A. در موارد معمولی (زایمان طبیعی) هزینه زایمان 5.000 دلار است.
.Bهزینه سزارین 10000 دلار است.
C. متوسط هزینه 19 روز ماندن در NICU و در مجموع 27 روز LOS معادل 100.000 دلار است (به دلایل زایمان زودرس، وزن کم نوزاد هنگام تولد، اختلالات تنفسی). متوسط هزینه 25 روز ماندن در NICU و مجموع 52 روز LOS، 400.000 دلار است (زایمان زودرس، وزن کم نوزاد هنگام تولد، اختلالات تنفسی، ناهنجاری های مادرزادی).
1. هزینه معمولی بارداری معمولی و زایمان طبیعی بین 5 هزار دلار تا 10 هزار دلار است.
2. اگر زایمان منجر به سزارین و یا ماندن بیشتر در بیمارستان شود هزینه ها بین 10 هزار دلار تا 20 هزار دلار و حتی بیشتر است.
لطفا توجه داشته باشید با توجه به اینکه شما بازدید کننده هستید کودک شما (حتی اگر شهروند کانادا باشد) واجد شرایط مراقبت های درمانی نیست. بنابراین اگر هر نوع مشکل پزشکی برای کودک شما به وجود آید هزینه شما بسیار افزایش پیدا می کند. هزینه مراقبت از کودکان در بخش کودکان معمولا از 100 هزار دلار شروع می شود چند سال پیش یک زوج استرالیایی با هزینه 1 میلیون دلار بیمارستان را ترک کردند.
تاریخ :پنجشنبه 28 فروردین 1399