کانادا 77

اخبار » هزینه تقریبی زایمان طبیعی در کانادا (تورنتو)

هزینه تقریبی زایمان طبیعی در کانادا (تورنتو)
  1. دستمزد دکتر حدود 2500 تا 4500 دلار 
  2. هزینه بیمارستان برای یک شب حدود 3000 تا 3500 دلار 
  3. هزینه پزشک اطفال بین 500 تا 1000 دلار 
  4. هزینه ویزیت پزشکان متخصص بین 100 تا 200 دلار
  5. هزینه سونوگرافی بین 90 تا 200 دلار
این هزینه ها بصورت تقریبی می باشند و امکان دارد بر اساس انتخاب بیمارستان و پزشک متخصص متفاوت باشند. 
تاریخ :چهارشنبه 27 فروردین 1399