کانادا 77

اخبار » هزینه‌ های عمل و هزینه های بعد عمل

هزینه‌ های عمل و هزینه های بعد عمل
سزارین در بیمارستان مکنزی به همین جا ختم نمی‌شود. فرزند تازه متولدشده همان اول کار با آزمایش زردی و هزینه دکتر اطفال خرج ۳۰۰دلاری روی دست پدر و مادرش می‌گذارد که به پول ما می‌شود حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان. تازه دکتر اطفال زمان ترخیص حق الزحمه جداگانه‌ای هم گرفته که مبلغ آن ۱۲۰ دلار بوده است. همچنین هنگام ترخیص یک قبض ۱۹۷دلاری هم از صندوق رسیده که شامل هزینه‌های دارو و مواد مصرفی در بیمارستان است. با این حساب به جز هزینه‌های بستری در بیمارستان، این خانواده هزار و ۶۳۱دلار برای عمل سزارین هزینه کرده است که به پول ما می شود چیزی حدود ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.
پسربچه‌ها یک خرج بعد از عمل دیگر هم دارند که مبلغ ۵۰۰ دلار برای ختنه خرج روی دست خانواده می‌گذارد که به پول ما می‌شود، شش میلیون تومان. حالا خانواده اگر بخواهد به پیشرفت دانش پزشکی در آینده اطمینان داشته باشد و بند ناف نوزادش را در بانک بند ناف ذخیره کند، باید هزار و ۷۰۰ دلار بودجه کنار بگذارد. با این کار یک خرج سالانه ۲۵۰ دلاری هم روی دوش خانواده می‌افتد و هرسالی که این مبلغ را نپردازد، کل هزینه‌ها برای ذخیره بند ناف نوزادش از بین می‌رود. بر این اساس هزینه‌های بعد از عمل هم چیزی حدود دوهزار و ۲۰۰ دلار، به علاوه سالانه ۲۵۰دلار خرج روی دست خانواده گذاشت که به پول ما می‌شود ۲۶میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، به علاوه سالانه سه میلیون تومان.
تاریخ :پنجشنبه 28 فروردین 1399