کانادا 77

اخبار » هدف و توانایی برای مهاجرت ورزشکاران به کانادا

هدف و توانایی برای مهاجرت ورزشکاران به کانادا

متقاضی یا ورزشکار حتما بایستی نشان دهد که او می تواند به فعالیت های خود اشتغال خود در کشور کانادا نیز ادامه داده و اصلا هدف او این باشد. در این باب آفیسرهای مهاجرتی به فاکتورهای مختلفی توجه می کنند تا یک ارزیابی درست و منطقی داشته باشند. از اینکه آیا متقاضی واجد این شرایط است یا خیر. برای مثال، آنها مواردی مثل موارد زیر را ارزیابی می کنند:

  • کارنامه ورزشی متقاضی
  • روابط متقاضی با جامعه ورزشی کانادا
  • مقایسه شرایط آنها با ورزشکاران همتای کانادایی
  • بیزینس پلن یا برنامه کاری جهت آنچه که آنها قصد انجامش را در کانادا دارند.
تاریخ :دوشنبه 30 تیر 1399