کانادا 77

اخبار » نگرش در مورد نقش های جنسیتی

نگرش در مورد نقش های جنسیتی
با ورود مهاجرین از اقصی نقاط دنیا به کانادا، فرهنگ های متفاوتی نیز به خود به همراه می آورند که برای کودکانشان که درجامعه آزاد کانادا رشد می کنند قبول بعضی از این سنت ها سخت است.
به طور مثال خانواده های هندی که با پذیرش جنس زن در خانه بزرگ می شوند و همشه در حال آماده سازی شرایط خانه برای دیگر اعضا هستند وقتی دخترانشان در محیط های تحصیلی و شغلی در کانادا با خلاف این موضوع مواجه می شوند برایشان غیرقابل قبول است.
نگرش در مورد نقش های جنسیتی در برخی از خانواده ها با ارزش های سنتی در ارتباط است که در آن پدران، مادران، دختران و پسران به دلیل موقعیت اقتصادی اجتماعی خانواده، نقش های متمایز دارند. اما آنچه که مهم است اکثریت زندگی در کانادا بر پایه آزادی انتخاب است که با گذشت زمان این بخش از ارزش ها در یک فرهنگ می تواند با مهاجرت ارزش خود را از دست بدهد.
نویسنده : الهام بهرامی منبع : https://b2n.ir/j07221 تاریخ :یکشنبه 23 خرداد 1400