کانادا 77

اخبار » نکات مربوط به ویزای گاردین کانادا

نکات مربوط به ویزای گاردین کانادا

اخذ ویزای گاردین کانادا جهت ادامه تحصیل امر سهل و آسانی نخواهد بود اما این موضوع بسیار مهم و حساس بوده و نیاز به کسب اطلاعات دقیق و بروز از اداره مهاجرت کانادا می باشد. بر فرض مثال گاهی اوقات خود کالج و مدرسه برای تحصیل و اخذ روادید گاردین، نامه ای جهت سفارش و حمایت از دانش آموزان خطاب به سفارت صادر کرده که به اخذ ویزا گاردین کانادا کمک می نماید.

اگر خود دانش آموز نتواند و یا نخواهد والدین خود را جهت ویزای گاردین کانادا معرفی کند، میتواند از اطلاعات مربوط به این موضوع در خود کالج ها و دانشگاه استفاده کند، اصولا خود مدارس و کالج های کانادا خانواده هایی را در کانادا دارند و معرفی می کنند تا این خانواده ها به عنوان گاردین و قیم آن فرزند مسوولیت وی را قبول کرده و امکاناتی را در اختیار او قرار دهند. وجود ویزای گاردین در نظام کانادا مفهوم فرهنگی اجتماعی است و زمان اقدام فرد جهت ویزای گاردین بسیار مهم است. در بین گزینه های مربوط به ویزای گاردین و تحصیل در مدارس، هزینه های اخذ ویزای گاردین و وضعیت تحصیل دانش آموزان در کانادا نسبت به سایر کشورها به مراتب مناسب تر و پایین تر است.

تاریخ :سه شنبه 28 مرداد 1399