کانادا 77

اخبار » نحوه اخذ ویزای کار باز به عنوان همسر یک کانادایی

نحوه اخذ ویزای کار باز به عنوان همسر یک کانادایی

می توانید درخواست خود را برای پایلوت ویزای کار باز و اسپانسرشیپ همسر هم به طور جداگانه و هم در آن واحد ارائه کنید. اگر همزمان برای هر دو درخواست ارائه می کنید، تمام مدارک و رسید پرداخت هزینه ها را از طریق پست ارسال نمایید. اگر به خاطر اختلالاتی که کرونا ایجاد کرده قادر به انجام این کار نیستید باید علت را به اداره مهاجرت توضیح دهید تا 90 روز دیگر فرصت داشته باشید. اگر درخواست شما پس از 90 روز همچنان ناقص باشد اداره مهاجرت بار دیگر مهلت 90 روزه به شما خواهد داد تا مدارک خود را کامل ارائه نمایید.

اگر درخواست اسپانسرشیپ همسران را ارائه داده اید و درخواست اقامت دائم شما مورد تایید قرار گرفته است می توانید به صورت  آنلاین  درخواست ویزای کار باز دهید. تاییدیه نامه ای است از طرف اداره مهاجرت کانادا مبنی بر اینکه شما واجد تمام شرایط اقامت دائم کانادا هستید اما باید بررسی های پیشینه ای، پزشکی و امنیتی در مورد شما انجام شود. اگر این تاییدیه نامه را دریافت نکرده اید اداره مهاجرت از شما می خواهد که درخواست ویزای کار باز را از طریق پست ارسال کنید. باید در این درخواست، تمام مدارک و رسید پرداخت هزینه ها را ارائه کنید.    

تاریخ :یکشنبه 04 خرداد 1399