کانادا 77

اخبار » میزان هزینه تحصیل و زندگی در کانادا

میزان هزینه تحصیل و زندگی در کانادا

هزینه تحصیل و زندگی در کانادا از واجباتی است که به هنگام تحصیل در کانادا حتما مد نظر میگیرید. این هزینه ها شامل شهریه ها؛ که بر مبنای دانشگاه، مدت تحصیل و برنامه آموزشی متفاوت است. میانگین هزینه یک برنامه لیسانس تقریبا $ 17,000 در سال می باشد. هزینه های زندگی؛ شامل اجاره خانه، اتاق، حمل و نقل و خورد و خوراک می باشد که بطور متوسط تقریبا $ 10,700 در سال می باشد. سبک زندگی که شما در پیش می گیرید همچنین در هزینه های تحصیل و زندگی در کانادا تاثیر شگرفی می گذارد.

در باب تحصیل در کانادا، شهریه ها برای دانشجویان خارجی بسته به استانها و برنامه های مختلف فرق می کند. برای مثال، میانگین شهریه های لیسانس در دانشگاه مانیتوبا CAD $ 6,928 در سال می باشد در حالیکه در دانشگاه بریتیش کلمبیا، این مبلغ CAD $ 13,962 (US $ 10,478) می باشد. با این حال، در مقایسه با سایر کشورها، شهریه ها مثل هزینه های زندگی در کانادا، مقرون به صرفه و یا حتی ارزان می باشد. میانگین شهریه های دانشجویان خارجی تمام وقت (به دلار کانادا)، به نسبت رشته تحصیلی در جدول زیر نشان داده شده است.

تاریخ :دوشنبه 07 مهر 1399