کانادا 77

اخبار » میزان هزینه برای مهاجرت به کانادا

میزان هزینه برای مهاجرت به کانادا
هزینه لازم برای تهیه و تکمیل فرم تقاضای اسپانسرشیپ یا به عبارتی حمایت از سایر خویشاوندان به میزان 75 $ (دلار کانادا) می باشد همچنین هزینه لازم ویژه اشخاص متقاضی که جز نفرات اصلی باشند به میزان 475 $ (دلار کانادا) می باشد. میزان هزینه لازم برای اشخاص متقاضی که جز نفرات اصلی می باشند، در صورتی که به سن 22 سالگی نرسیده باشند و اسپانسر نباشند به میزان 75 $ (دلار کانادا) می باشد.
تاریخ :دوشنبه 07 مهر 1399