کانادا 77

اخبار » میانگین هزینه های زایمان در کانادا

میانگین هزینه های زایمان در کانادا
مجموع هزینه‌های زایمان در کانادا را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول هزینه‌های ضروری سفر مانند هزینه بلیط، هزینه معاینه و پزشک زنان، اصل هزینه بیمارستان، هزینه محل اقامت، و بخش دوم مربوط به هزینه‌های غیرضروری که برای راحتی بیشتر مادر و حفظ سلامت او و جنین در نظر گرفته می‌شود. مانند رزرو صندلی اکونومی یا فرست کلاس در هواپیما یا دریافت خدمات و مراقبت بالینی بیشتر و ...
تاریخ :یکشنبه 24 فروردین 1399