کانادا 77

اخبار » موقعیت جغرافیایی کانادا

موقعیت جغرافیایی کانادا
کانادا از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از سمت شرق همجوار با اقیانوس اطلس است، همچنین با اقیانوس آرام از سمت غرب و با کشور آمریکا از سمت جنوب در همسایگی قرار گرفته است. کشور کانادا از سه قلمرو تشکیل شده است و این کشور 10 استان دارد. از نظر اقتصادی مهم ترین استان کانادا استان انتاریا می باشد که شهر تورنتو نیز در این استان قرار گرفته است. بخش عظیمی از کشور کانادا به دلیل سرمای شدید و یخبندان همیشگی خالی از سکنه است. این کشور منابع طبیعی بسیاری دارد و از نظر آب و هوایی اب و هوای سرد و خشک دارد. آبشار نیاگارا در این کشور قرار گرفته و با وجود این که آب و هوای این کشور سرد و خشک است اما دریاچه های بسیاری را در خود جای داده است.
تاریخ :شنبه 25 مرداد 1399