کانادا 77

اخبار » موزه ی محیط زیست

موزه ی محیط زیست
بیشتر مواقع وقتی کلمه ی موزه به گوشتان که میخورد حس میکنید حتما یک مکان پر از آثار هنری و نقاشی و اجناس عتیقه باشد.ما در اینجا درباره ی یک موزه ی خاص به نام موزه ی محیط زیست کره صحبت میکنیم.
این موزه تنها موزه ی محیط زیست در آمریکایه شمالی است و هم بسیاری از کودکان و همچنین بزرگسالان مبهوت این موزه ی زیبا و عجیب میشوند.در این موزه که با یک معماری شاهکار ساخته شده است از 67 نفر بازدیدکنندگان میخواهد که به محلی بروند و درباره ی موضوعاتی مانند آب و هوا و سایر مسایل محیط زیست به شکل سرگرم کننده ای برای این بازدیدکنندگان توضیح میدهند.

این نمایشگاه را میتوان که دو نمایشگاه میباشد.یکی در داخل و یکی در خارج.نمایشگاه بیرونی عکس قطب شمال،تنوع محیط زیستی و زیبایی منطقه را به شما نشان میدهد و بازدید کنندگان را درباره تغییرات محیطی که اتفاق می افتد آگاه میکند و به بازدیدکنندگان اهمیت تغییرات آب و هوا را به خوبی بیان میکند.
تعداد زیادی بازی ، فعالیت های عملی و گالری عکس در انتظار شما و بازدیدکنندگان این موزه بی نظیر در مونترال است که میتوانید خود و خانواده ی خود را سرگرم کنید.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 21 شهریور 1400