کانادا 77

اخبار » مهاجرت خود اشتغالی به کانادا

مهاجرت خود اشتغالی به کانادا
 منظور از فرد خود اشتغال چیست؟
فرد خوداشتغال نیروی کار خارجی است که تمام شرایط مهاجرت خوداشتغالی که در زیر اشاره شده است، را داشته باشد و علاوه بر همه آنها آفیسر مهاجرت را قانع کند که توانایی راه اندازی بیزینس شخصی خود را دارد. داشتن سابقه مرتبط و هم چنین تصمیم داشتن برای امرار معاش از مسیر خود اشتغالی که در آن تسلط دارد، کلید موفقیت در اخذ اقامت دائم کانادا از طریق خود اشتغالی است.
  • سابقه کار مرتبط
  • تمایل به خود اشتغال ماندن در کانادا
  • داشتن تمایل و توانایی در جهت کمک ویژه به فعالیت تجاری خاصی در کانادا
شرایط سابقه کار مرتبط جهت مهاجرت خود اشتغالی به کانادا برای هنرمندان و ورزشکاران
  • الف : دو سابقه کار یک-ساله در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی خود اشتغالانه در پنج سال اخیر  یا
  • ب: دو سابقه کار یک-ساله شرکت در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی در سطح جهانی در پنج سال اخیر یا 
  • ترکیبی از دو مورد الف و ب
شرایط سابقه کار مرتبط جهت مهاجرت خود اشتغالی به کانادا برای کشاورزان
  • دو سابقه کار یک-ساله در مدیریت مزرعه در پنج سال اخیر
 


 
تاریخ :شنبه 13 اردیبهشت 1399