کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

کشور کانادا با 10 استان و 3 قلمرو در شمال قاره آمریکا واقع شده است. کانادا بین دو اقیانوس واقع شده است و تنها با کشور آمریکا مرز مشترک دارد که البته یکی از طولانی ترین مرزهای دنیا است. این کشور مقام دوم را از نظر وسعت کسب نموده است و حال آن که تنها حدود چهل میلیون نفر جمعیت دارد. از جهت آب و هوایی می توان آب و هوای کشور کانادا را بیشتر نواحی سرد و در برخی نقاط معتدل تشکیل می دهد. زبان رسمی مردم این کشور انگلیسی و فرانسه بوده و به این زبان ها تسلط دارند.

این کشور یکی از کشورهای صنعتی دنیا و جزء ده کشور برتر به منظور کار و زندگی در جهان به شمار می رود. کانادا یکی از کشورهای مهاجر پذیر دنیا به شمار می رود و راه های قانونی متفاوتی بدین منظور وجود دارد. افرادی که تمایل دارند برای زندگی و اخذ اقامت به کشور کانادا مهاجرت کنند ترجیح می دهند از روش های کم ریسک و کم هزینه برای ورود استفاده نمایند. روش Express Entry، ورود نیروی متخصص به استان کبک، و روش خود اشتغالی از راه های ورود متقاضیان ویزای کاری کانادا محسوب می شود.

تاریخ :سه شنبه 06 خرداد 1399