کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کانادا با خود اشتغالی در ورزش

مهاجرت به کانادا با خود اشتغالی در ورزش
این ویزا علاوه بر ورزش کاران شامل حال مربیان نیز می شود که نیاز است این ورزشکاران 2 سابقه کار یک ساله در زمینه فعالیت های ورزشی به صورت خود اشتغالی در 5 سال اخیر و یا 2 سابقه کار یک ساله شرکت در فعالیت های ورزشی در سطح جهانی در 5 سال اخیر یا ترکیبی از این دو را دارد. بنابراین تنها در این صورت است که یک ورزشکار می تواند به صورت مستقل راهی کشور کانادا شود و شانس خود را برای پیوستن به یک تیم رسمی امتحان کند.
تاریخ :سه شنبه 01 مهر 1399