کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کانادا از طریق Peq به عنوان یک کارگر موقت

مهاجرت به کانادا از طریق Peq به عنوان یک کارگر موقت
مانند شرایط تحصیلی، شخص ابتدا باید اثبات نماید که قصد دارد در Québec به کار خود ادامه دهد، به طور موقت برای هدف اولیه کار در کبک اقامت کرده اند و شرایط اقامت خود را با نظم طی کرده اند، به طور قانونی در کبک به عنوان یک کارگر موقت خارجی یا تحت برنامه تبادل جوانان(به عنوان مثال از طریق کار، تعطیلات، جوانان حرفه ای و یا اجازه کارآموزی بین المللی) اقامت موقت داشته. اشخاص می بایست حداقل 12 ماه از 24 ماه قبل از ارسال درخواست تمام وقت، استخدام بوده و کار کرده باشند، ارائه مدرکی دال بر دانش متوسط ​​به زبان فرانسه همچنین تعهد برای نیازهای اولیه و در صورت لزوم برای همسر و فرزندان وابسته خود که برای آنها هم درخواست اقامت دائم در نظر گرفته شده است. در زمان درخواست حداقل 18 سال داشته باشید.
تاریخ :سه شنبه 14 مرداد 1399