کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی
برنامه خوداشتغالی نظیر برنامه سرمایه گذاری به متقاضیان این فرصت را می دهد تا متناسب با حرفه و زمینه کاری خود به ایجاد شغل بپردازند. متقاضی این امر می تواند با داشتن تجربه کاری و میزان سرمایه متناسب با نوع شغل، نسبت به راه اندازی شغل مورد نظر خود اقدام نماید که برای این امر رعایت قوانین خاصی الزامی است و به طور معمول نسبت به پروسه سرمایه گذاری در کشور کانادا از ریسک بیشتری برخوردار می باشد.
به طور کلی متقاضیان اخذ اقامت دائم کشور کانادا می توانند از روش های قانونی برای ورود به این کشور استفاده نموده و نسبت به اخذ اقامت اقدام نمایند. شرایط مهاجرت به کانادا در هر یک از روش ها متفاوت می باشد و باید نسبت به رزومه متقاضی مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از افراد با وجود روش های قانونی تمایل دارند از روش پناهندگی برای اخذ اقامت استفاده نمایند که با توجه به دشواری و پیچیدگی هایی که دارا می باشد به هیچ عنوان از سوی موسسات توصیه نمی گردد.

 
تاریخ :سه شنبه 07 مرداد 1399