کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی
برنامه های مهاجرت استانی کانادا  (PNP)، یکی از روش های سریع (Fast-Track) و مهم برای اخذ اقامت دائم  هستند. برنامه های استانی  (pnp)این امکان را برای استان ها و مناطق کانادا فراهم می کنند تا افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند و علاقمند به سکونت و زندگی در استان خاصی هستند را انتخاب کنند. هر یک از استان ها (به جز کبک که سیستم انتخاب استانی متفاوتی دارد) و نوناووت، برنامه های انتخاب استانی منحصر به فردی دارند. استان ها و مناطق شرکت کننده توافق نامه ای با سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) امضا می کنند که از طریق آن می توانند افرادی را که شرایط مدنظر آنها را دارند، انتخاب نمایند.
 
تاریخ :شنبه 13 اردیبهشت 1399