کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کانادا از طریق ایالت پرنس ادوارد

مهاجرت به کانادا از طریق ایالت پرنس ادوارد
پس از آن که پذیرش کشور کانادا را کسب کردید، قراردادی با استان پرنس ادوارد به جهت انجام کسب و کار و ایجاد اشتغال بسته می شود. در این قرارداد شما ملزم هستید که به رونق اقتصادی کشور کانادا از طریق خرید یک کسب و کار و تاسیس کسب و کار جدید کمک کنید. چنانچه شخص سرمایه گذار در کشور کانادا به شرایط قرارداد عمل کرد، 200،000 دلاری را که به عنوان وثیقه به دولت کشور کانادا پرداخت کرده بود، به وی بازگردانده می شود.
تاریخ :سه شنبه 31 تیر 1399