کانادا 77

اخبار » مهاجرت اقتصادی به کانادا

مهاجرت اقتصادی به کانادا

مهاجرت به کانادا طرفداران خاص خود را دارد، مهاجران اقتصادی شامل افراد زیر هستند:

  • افرادی که دارای تجربه و سابقه مدیریتی می باشند.
  • افرادی که تخصص و حرفه ای در زمینه خاص دارند.
  • افرادی که سابقه تجارت داشته باشند.

روش های مهاجرت اقتصادی به 3 دسته کلی تقسیم می شوند:

  • گروه Federal: این گروه از مهاجران اقتصادی به هر کدام از استان های کشور کانادا٬ می توانند اقدام به اخذ اقامت کنند. تنها استانی که گروه Federal نمی توانند در آن اقامت گزینند، استان کبک می باشد.
  • گروه Provincial: این نوع از گروه مهاجرتی اقتصادی بایستی فقط در یکی از استان ها و ایالت های کشور کانادا سکنی گزینند. این گروه هم همچون گروه قبلی نمی توانند در استان کبک کانادا اقامت گزینند.
  • گروه Quebec: به علت این که استان کبک کانادا، با اداره فدرال کانادا قرارداد خاصی دارد، باعث شده است که آزادی های فراوانی را برای مهاجرت به کانادا بدست آورد.
تاریخ :سه شنبه 03 تیر 1399