کانادا 77

اخبار » مهاجرت از طریق Startup Visa و Caregiver کانادا

مهاجرت از طریق Startup Visa و Caregiver کانادا

Startup Visa نوعی دیگر از روشهای فدرال می باشد. این روش مهاجرتی را افرادی که به واسطه ایجاد کارآفرینی در کانادا، اقامت دائم را کسب کرده اند، ابداع کردند. در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات در باب مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

Caregiver نوعی دیگر از روش های فدرال می باشد و به آن دسته از افرادی که به عنوان پرستار خانگی در کشور کانادا حضور دارند، اطلاق می شود.

تاریخ :چهارشنبه 04 تیر 1399