کانادا 77

اخبار » مهاجرت از طریق سیستم Express Entry و خوداشتغالی کانادا

مهاجرت از طریق سیستم Express Entry و خوداشتغالی کانادا

سیستم Express Entry که همان برنامه ورود سریع به کانادا می باشد، در سال 2015 مطرح شده است. سیستم Express Entry سه گروه از مهاجران شامل کارکنان ماهر، افراد دارای تجربه کانادایی و پیشه وران را به خود اختصاص می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله برنامه ورود سریع به کانادا رجوع کنید. Self_employed دارای سه گروه اصلی می باشد:

  • ورزشکاران، مربیان آموزشی، داوران مسابقات
  • هنرمندان، نویسندگان، موسیقی دانان، فیلم سازان، نقاشان و…
  • کشاورزان، دامداران، کشت کاران، زنبورداران، باغ داران و…
تاریخ :چهارشنبه 04 تیر 1399