کانادا 77

اخبار » ممنوعیت ورود سگ های بی خانمان به کانادا

ممنوعیت ورود سگ های بی خانمان به کانادا
در پی اعلام سازمان نظارت و بازرسی مواد غذایی کانادا در سال جاری ورود هرگونه سگ به قصد فروش یا به سرپرستی گرفتن و یا نگهداری حتی به مدت حدود از 28 سپتامبر 2022 ممنوع شد. این ممنوعیت فارغ از زمان صدور مجوز ورود سگ به کانادا اعمال خواهد شد.

کشورهایی که در این لیست قرار دارند شامل کشورهای آسیایی، آفریقایی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی است. 
بسیاری از کسانی که حامی حقوق این سگ ها هستند و سگ های بسیاری را از کشورهای مختلف مانند مصر، یونان، افغانستان و ... به سرپرستی می گرفتند امیدوراند دولت کانادا در این موضوع تجدید نظر کند.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 22 شهریور 1401