کانادا 77

اخبار » ممنوعیت های قانونی اخذ پاسپورت کانادایی

ممنوعیت های قانونی اخذ پاسپورت کانادایی

مانند هر کشوری، کانادا نیز قوانین و مقرراتی دارد که مطابق آن به افرادی که واجد شرایط نیستند پاسپورت نمی دهد. از جمله این قوانین می توان به این موارد اشاره کرد، اگر فردی در کانادا یا حتی در کشورهای دیگر مرتکب جرم شده باشد در موارد زیر نمی تواند پاسپورت کانادایی بگیرد:

  • در صورتی که فرم تقاضانامه گذرنامه ناقص پر شده باشد از دریافت پاسپورت این کشور محروم می شود.
  • در کشوری خارج از کانادا حکم قضایی داشته باشد.
  • در کانادا و یا خارج از کانادا حبس یا محاکمه حقوقی گذرانده باشد.
  • حکم محاکمه یا تجدید نظر در داخل یا خارج از کانادا داشته باشد.

از جمله امتیازات مثبت برای اخذ پاسپورت کانادایی هم می توان به این مورد اشاره کرد که اگر شخصی برای ارتش کانادا فعالیت یا خدمت کند حتما فرآیند اخذ پاسپورت برای وی تسریع خواهد شد.

تاریخ :یکشنبه 25 خرداد 1399