کانادا 77

اخبار » معرفی رشته مدیریت بهداشت جهانی در کانادا

معرفی رشته مدیریت بهداشت جهانی در کانادا
رشته مدیریت بهداشت جهانی، از رشته های مفید و پرکاربرد این دوره زمانی بوده و برای طراحی سلامت، مراقبت تخصصی، ارائه راهکارهای جدید و نوین در بخش سلامت جهانی و رهبری اقدامات سلامت در حوزه جهانی ایجاد شده است. از اهداف آموزشی در این رشته می توان به پرورش توانایی تفکر خلاقانه و استراتژیک، مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت، بررسی سیایت های بهداشتی در نقاط مختلف جهان و پاسخ به چالش های بهداشت جهانی در عصر کنونی و آینده است. هم چنین بهبود وضعیت بهداشت جهانی و ارائه سیاست هایی جدید و کارآمد جهت خدمات رسانی بهداشتی بهتر در نواحی مختلف نیز از دیگر اهداف این رشته به شمار می روند. این رشته به صورت آنلاین و یا کارشناسی ارشد تمام وقت و پاره وقت ارائه می شود که در صورت تحصیل به صورت تمام وقت، آموزشات به دو دسته تئوری و کارورزی تقسیم می شوند.
تاریخ :سه شنبه 06 آبان 1399