کانادا 77

اخبار » معایب مهاجرت به کانادا

معایب مهاجرت به کانادا

معمولا در هنگام صحبت از مهاجرت به کشورهای مختلف، تنها نکات مثبت آن بیان می شود و این در حالی است که حتی کشوری مانند کانادا نیز ممکن است معایبی داشته باشد که از چشم دیگران پنهان مانده باشد که از قرار زیر است:

سیستم بهداشت عمومی: در کشور کانادا نظام بهداشتی سوسیالیستی حاکم می باشد و با اینکه بعضی از افراد از این شرایط راضی هستند، اما یکی از اصلیترین عیب های این نظام، انتظار زیاد در صفهای درمانی می باشد؛ این موضوع بدان معناست که افرادی که دچار تصادف های شدید می شوند یا به طور جدی بیمار هستند، باید در انتظار بمانند تا نوبت درمان آنها نیز برسد.

نظارت دولتی: دولت کشور پیشرفته کانادا همواره در حال کنترل زندگی مردم می باشد؛ یعنی دولت این کشور از تمامی برنامه های زندگی افراد مانند مدرسه رفتن، اشتغال و یا حتی رفتن به یک رستوران نیز با خبر است اما این موضوع به معنی دیکتاتوری نمی باشد و آزادی کامل در این کشور وجود دارد.

مخارج اقامت: مخارج اقامت و زندگی در کشور کانادا بسیار بالاتر از ایران می باشد اما افرادی که گواهی اقامت این کشور را کسب می کنند و بعد از چند سال سکونت در این کشور شهروند این کشور محسوب می شوند، به راحتی می توانند اقدام به خرید خانه، ماشین و… کنند و یا به عبارتی زندگی برای آن ها آسانتر می شود.

تاریخ :پنجشنبه 29 خرداد 1399