کانادا 77

اخبار » مضرات اقامت در کانادا از طریق پناهندگی

مضرات اقامت در کانادا از طریق پناهندگی

پناهندگی به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا اقامت کانادا از طریق پناهندگی یک روش بسیار سخت و پیچیده برای مهاجرت به این کشور می باشد و خطرات جانی زیادی به همراه دارد. برای ورود به کشور کانادا از طریق پناهندگی، متقاضیان باید در مصاحبه های فوق العاده سخت شرکت کنند تا پرونده آن ها با دقت و طرح سوالات جزئی و کلی بررسی شود و در صورت داشتن شرایط مورد نیاز، تایید صلاحیت شوند.

معمولا روش کسب اقامت کانادا از طریق پناهندگی در صورتی انتخاب و برگزیده می شود که متقاضی هیچ راه دیگری نداشته باشد و شرایط مورد نیاز برای برگزیدن سایر روش های مهاجرت به کشور پیشرفته کانادا را نداشته باشد. هر ساله بیش از 10000 نفر پناهنده به کشور کانادا سفر می کنند تا مقیم این کشور شوند و از مزایای مختلف سکونت در کانادا برخوردار شوند. لازم به ذکر است که در سال های اول پناهندگی متقاضیان از تمامی امکانات و مزایا برخوردار نمی شوند اما با سپری کردن چند سال در این کشور و سکونت بلند مدت در کانادا از حقوق شهروندی این کشور بهره مند می شوند و حتی می توانند تابعیت کانادا را بدست آورند.

تاریخ :پنجشنبه 09 مرداد 1399