کانادا 77

اخبار » مشاغل مورد نیاز پروژه آتلانتیک در نیوبرونزویک

مشاغل مورد نیاز پروژه آتلانتیک در نیوبرونزویک
استان نیوبرونزویک یکی از استان های چهارگانه پروژه آتلانتیک می باشد که در زمینه جذب نیروی کار خارجی در سال 2020 اعلام آمادگی کرده است. اما بر خلاف 3 استان دیگر آتلانتیک، این استان لیست کارفرمایان معین را از خود منتشر نکرده است و فقط در وب سایت رسمی دولت محلی نیوبرونزویک اعلام شده است که از تاریخ 11 می سال 2020 فقط رانندگان کامیون یا Truck Drivers با کد مشاغل ملی NOC به شماره 7511 حق درخواست ویزای کار ازطریق پروژه آتلانتیک (AIP) را دارند.
تاریخ :پنجشنبه 10 مهر 1399