کانادا 77

اخبار » مسیرهای پرواز سفر تهران به کانادا

مسیرهای پرواز سفر تهران به کانادا
حتما می‌دانید که از تهران به سمت کانادا پرواز مستقیم وجود ندارد و اگر بخواهید از تهران خود را به کانادا برسانید باید از طریق یک کشور واسطه این کار را انجام دهید. مسیرهای پروازی تهران به سمت کانادا عبارتند از:
  •  تهران به سمت استانبول و در نهایت مونترال با پرواز هواپیمایی ترکیش ایرلاین
  • تهران به سمت دوحه و در نهایت مونترال با پرواز هواپیمایی قطر ایرویز
  • تهران به سمت فرانکفورت و در نهایت مونترال با پرواز هواپیمایی لوفت هانزا
  • تهران به سمت وین و در نهایت مونترال با هواپیمایی اتریشی
آنچه که در انتخاب هر یک از این سفرها مهم است هزینه‌ای است که باید متقبل شوید. چرا که در هر نوع شرکت هواپیمایی هزینه‌ها متفاوت است و بهالطبع کیفیت سفر را تغییر خواهد کرد.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 20 مرداد 1401