کانادا 77

اخبار » مزایا و امتیازات برنامه پایلوت کانادا

مزایا و امتیازات برنامه پایلوت کانادا

پس با توجه به توضیحات فوق می توان متوجه این نکته اساسی گردید که خود برنامه پایلوت (AIP) دارای 3 برنامه جداگانه برای سه طیف از متقاضیان می باشد. این 3 برنامه مهاجرتی در سال 2020 شامل برنامه کارگر ماهر آتلانتیک (AHSP)، برنامه کارگر نیمه ماهر (AISP) و برنامه فارغ التحصیل بین المللی آتلانتیک (AIGP) می باشد. اکنون با توجه به این دسته بندی، افراد براحتی می توانند ضمن مشخص کردن دسته مهاجرتی خود دنبال اطلاع از پیش نیازهای برنامه پایلوت کانادا بروند. اما قبل از صحبت درباب پیش نیازهای برنامه پایلوت کانادا بهتر است اندکی نیز درباب مزایا و امتیازات این برنامه مهاجرتی صحبت کنیم. این امتیازات از این قرار است:

  • کارفرمایان تعین شده نیازی به تکمیل فرآیند اخذ گزارش ارزیابی تاثیرگذاری بر بازار کار (LMIA) برای مشاغل مورد تایید تحت برنامه پایلوت ندارند
  • همسران شرکت کنندگان در برنامه پایلوت کانادا مخصوصا در پست های شغلی NOC 0,A,B, C می توانند برای اخذ مجوز کار آزاد معاف از LMIP درخواست دهند
  • شرط مهارت زبان در قالب این برنامه مهاجرتی فقط CLB 4 می باشد
  • فارغ التحصیلان بین المللی برای استخدام از این طریق نیازی به سابقه کاری ندارند
تاریخ :دوشنبه 27 مرداد 1399