کانادا 77

اخبار » مزایای تحصیل در کبک

مزایای تحصیل در کبک
 
  • مدارک کبک در سطح بین المللی شناخته شده است.
  • دامنه وسیعی از رشته های انگلیسی و فرانسوی برای انتخاب وجود دارد.
  • دارا بودن شهریه های مناسب و مقرون به صرفه
  • داشتن کمترین هزینه های زندگی در کانادا
  • موسسات آموزش عالی کبک، صرف نظر از اندازه و موقعیت؛ همگی به امکانات فوق مدرن مجهز می باشند (آزمایشگاه هایی با تکنولوژی بالا، سایت کامپیوتر، امکانات ورزشی، سالن های کنفرانس و ...)
  • تحصیل در کبک همچنین بطور منحصراً به معنی کسب تجربه آمریکای شمالی در مهاجرتی فرانسوی است.
  • استان کبک محیطی مهیج و با امنیت برای زندگی ارائه می دهد.
تاریخ :یکشنبه 14 اردیبهشت 1399