کانادا 77

اخبار » مزایای کوتاه مدت و بلند مدت تجربه کانادایی

مزایای کوتاه مدت و بلند مدت تجربه کانادایی

تجربه کانادایی به چند دلیل حایز اهمیت است؛ به متقاضیان مهاجرت کمک می کند سطح زبان خود را افزایش دهند و حتما می دانید که سطح زبان عاملی اصلی در سیستم جامع رتبه بندی یا CRS است. علاوه بر این، متقاضیانی که سابقه و تجربه کار و تحصیل در کانادا دارند قادر خواهند بود به کارفرمایان کانادایی نشان دهند که دارای مهارت ها و دانشی هستند که آنها به دنبال آن می گردند. زندگی و حضور در کانادا به ساختن شبکه ارتباطات کاری و اجتماعی هم که عاملی مهم برای کاریابی مهاجران متناسب با مهارتشان است کمک می کند.

اما باید توجه کرد که تجربه کانادایی نسبت به تجربه کار و تحصیل در خارج از کانادا برتری ندارد. در عین حال استخدام نیروی کار فرایندی بی عیب و نقصی نیست و معمولا کارفرمایان برای استخدام یک فرد خود را به درد سر نمیندازند؛ واقعیت این است که کارفرمایان – چه در داخل خود کانادا و چه در هر جای دنیا –  با استخدام نیروی کاری با تجربه و سابقه بومی و داخلی راحت تر هستند.

تاریخ :یکشنبه 04 خرداد 1399