کانادا 77

اخبار » مزایای سرمایه گذاری در کانادا نسبت به سایر کشورها

مزایای سرمایه گذاری در کانادا نسبت به سایر کشورها
از جمله دلایلی که می توان به اثبات رساند که کشور کانادا بهترین و مناسب ترین گزینه جهت سرمایه گذاری با کمترین هزینه می باشد، می توان به هزینه و مبالغ سرمایه گذاری در دیگر کشورها اشاره کرد، سرمایه گذاری در استرالیا به طور میانگین حدود 800000$ (دلار) می باشد. سرمایه گذاری در کشور آمریکا چیزی حدود 1000000$ (دلار) می باشد. سرمایه گذاری در کشورهایی همچون مجارستان و لهستان، چیزی حدود 310000€ (یورو) می باشد اما در اخر تنها با سپرده 100000$ تا 340000$ (دلار کانادا) به کشور کانادا، شما می توانید سرمایه گذاری خود را آغاز کنید.
تاریخ :چهارشنبه 26 شهریور 1399