کانادا 77

اخبار » مزایای تحصیل در ساسکاچوان

مزایای تحصیل در ساسکاچوان
  دانشجویانی که بیش از ۲۰ هزار دلار شهریه برای کل دوره خود در ساسکچوان پرداخت کرده باشند میتوانیند از سیستم های معافیت بخشی از مالیات بهره مند شوند.
  کمترین درصد بیکاری
  بیشترین درصد رشد جمعیت در کانادا که منجر به رونق و ایجاد شغل می شود.
  کمترین میزان مالیات درکشور کانادا که تنها ۵٪ می باشد.
  امکان معافیت مالیاتی تا میزان سالی ۱۵۰ دلاربرای هر فرزند درخانواده هایی که در سیستم ورزشی و فرهنگی شرکت می کنند.
  پایین ترین قیمت خرید مسکن در کل کانادا
  بیمه درمانی رایگان برای تمام دانشجویان بین المللی
تاریخ :دوشنبه 01 اردیبهشت 1399