کانادا 77

اخبار » مزایای تحصیل در آلبرتا

مزایای تحصیل در آلبرتا
سیستم ترانسفر واحدهای درسی
این سیستم به دانشجویان این امکان را می دهد که در هر دانشگاهی که درس می خوانید درخواست ترانسفر به دانشگاه دیگری را بدهید. بسیاری از این سیستم برای ورود به دانشگاه های با کیفیت بسیار بالا در آلبرتا استفاده می کنند.
مدرسه دولتی برای فرزندان شما
اگر شما در دوره های بلندمدت این استان تحصیل می کنید فرزندان شما می توانند از سیستم دولتی مدرسه استفاده کنند. این موضوع میتواند به ازای هر فرزند ۱۰ هزار دلاربه سود شما باشد.
 
تاریخ :دوشنبه 01 اردیبهشت 1399