کانادا 77

اخبار » مزایای اقامت کانادا از طریق تمکن مالی

مزایای اقامت کانادا از طریق تمکن مالی

اقامت کانادا از روش تمکن مالی دارای موارد مثبت و ویژگی های بسیاری می باشد که متقاضیان و افرادی که می خواهند با بکارگیری این روش به کشور کانادا مهاجرت کنند و سپس مقیم این کشور شوند می توانند از این مزایا برخوردار شوند. افرادی که با انتخاب این روش می خواهند مقیم کانادا شوند، نیازی به تاسیس کمپانی و سپس پرداخت عوارض و جذب نیروی کار ندارند. در صورتی که شما از این روش بخواهید مقیم کشور کانادا شوید، سرمایه یا پول شما در خطر نمی باشد و می توانید در مورد این موضوع اطمینان کامل داشته باشید. در صورتی که شما گواهی اقامت از طریق تمکن مالی را کسب کنید، می توانید به راحتی گواهی خود را تمدید کنید، بکارگیری این روش به متقاضیان اجازه می دهد تا بستگان درجه یک و خانواده خود را به همراه خود به کشور کانادا ببرند.

کسب اقامت کانادا از روش تمکن مالی نیازی به داشتن مدرک زبان معتبر انگلیسی و یا مدرک زبان معتبر زبان فرانسوی ندارد، افرادی که می خواهند از این طریق به کشور کانادا مهاجرت کنند و سپس مقیم این کشور شوند می توانند با داشتن هر سنی اقدام کنند. افرادی که مایل به کسب اقامت کانادا از طریق تمکن مالی هستند، می توانند بدون سرمایه گذاری، بدون ایجاد کسب و کار، بدون تاسیس کمپانی در این کشور مقیم شوند و سپس با گذشت مدتی مشخص، تابع کشور کانادا شوند.

تاریخ :دوشنبه 31 شهریور 1399