کانادا 77

اخبار » مزایای اخذ تابعیت از طریق تولد در کانادا

مزایای اخذ تابعیت از طریق تولد در کانادا
کودکانی که در کشور کانادا به دنیا می آیند، به طور دائمی از تمامی خدمات و امکانات زندگی در کشور کانادا مانند تحصیل، خدمات درمانی، مسافرتی، کاری و غیره برخوردار می شوند و می توانند به بزرگترین کشورهای دنیا مانند انگلیس و آمریکا مهاجرت کنند و در این کشور مشغول به تحصیل و کار شوند. افرادی که در کشور کانادا به دنیا می آیند، بدون هیچ شرطی شهروند این کشور محسوب می شوند و نیازی به تمدید اقامت و تابعیت کانادایی ندارند. اخذ تابعیت از طریق تولد در کانادا امری امکان پذیر می باشد و لازم به ذکر است که با موارد مثبت بسیار زیادی همراه می باشد.
تاریخ :یکشنبه 01 تیر 1399